A BŰNÖS OPTIMIZMUS


Út a krematóriumhoz

Út a krematóriumhoz

Forrás: Das Auschwitz Album • Die Geschichte eines Transports; Yad Vashem/Wallstein Verlag, 2005.

Néhány évtizede középkori, zsidók lakta házakat tártak fel Budán a vár körzetében. A három egymás melletti házacska pincéjében megtalálták az összekötő ajtókat. Pogromhoz szokott őseim felkészültek a menekülésre: amíg fent az egyik házban éppen betörik a kaput, a pincén keresztül át lehet menekülni a szomszédba, és onnan valahogy kereket lehet oldani. Optimisták voltak?


A történelem 1938-ban szólt bele először az életembe az Anschluss-szal. Számos tantink, onklink élt Bécsben, s egyszerre csak el kellett onnan menekülniük.

Még előbb, első veszteségként életemben, el kellett válnom imádott nevelőnőmtől, Ruthtól, mert az édesanyja gyógyíthatatlan beteg lett, haza kellett utaznia Bécsbe.

A mi családunk is olyan K&K família volt, mint amilyenből sok akadt még akkortájt: az egész monarchia területére szét voltunk szórva, mindenütt volt rokonunk.

Már Trianont is nagyon tragikusan éltük meg, vége szakadt annak az előttem lévő generáció részére természetes állapotnak, amikor Ógyalláról úgy lehetett Bécsbe, Abbáziába, Budapestre, Prágába utazni, mint mondjuk Debrecenből Hajdúszoboszlóra.

Bécsben élő, anyai ágú rokonaimat – nagyszüleim testvéreit, unokatestvéreit családostul – mindig összekevertem. A végkifejlet szempontjából mindegy: egy sem menekült meg közülük, már koruk miatt is gázba mentek Auschwitzban.

1938-ban a bécsi tantik közül, aki csak tehette, Csehszlovákiában lakó rokonsága védőszárnyai alá menekült. Nem voltak megáldva jóstehetséggel. Ott csak egy ideig, amíg be nem vonultak a németek, lehetett élni.

Családi legendáriumunk két bécsi hölgy: Riki és Regina sztoriját őrizte meg. Mindkét hölgy arról volt híres, hogy imádták a flancot.

Rikivel történt az a nevezetes eset, hogy a Grabenen sétálva kioldódott a szalagocska, amely a bugyogóját tartotta. Engedve a gravitáció törvényének, a bugyogó elkezdett csúszni, csúszni, megállíthatatlanul, Riki már a térdénél érezte, majd a bokájánál, egyszerre csak ott feküdt közszemlére kitéve a Graben kellős közepén a fehérneműgyártás csúcsa: Riki néném fodros, csipkés, hímzett bugyogója.

Mikor ezt a történetet először hallottam, rögtön elképzeltem Riki néném színeváltozását halottfehérből bíborvörösbe, és azt is elképzeltem – az ember földhöz ragadtan mindig saját magából indul ki –, én mit tettem volna a helyében? Biztosan nem azt, amit Riki. Mert Riki nem sápadt és nem pirult, mindenekelőtt olyan magasra emelte a nóziját, amennyire csak bírta, majd átlebegett a habos kis halmon, mintha ott sem lett volna. Mert az úr, az úr, a dáma meg dáma a pokolban is.

Nemes versenyben Rikivel, Regina sem akart lemaradni a flancolásban. Háta mögött összesúgott a család, azt híresztelték róla, könnyen összecserélhető egy karácsonyfával, mindig úgy ki volt cicomázva.

Regina néném esetéhez hozzátartozik Bernard – csak így franciásan, mert így értett szót –, az ügyeletes bernardiener, nagyapám számos kitüntetett ebe közül az egyik. Bernard minden elismerést megérdemelt, korrekt gentleman volt, ilyeténképpen kitűnően disztingvált, ahogy az a bernáthegyik rendjében szokásos. Mi, gyerekek, püföltük, lovacskának használtuk, felültünk a hátára, bedugtuk az öklünket a pofájába, meghúztuk a fülét, birkóztunk vele – ő tudta, hogy nála az előny –, mindent eltűrt tőlünk, fölényesen ránk nevetett, legfeljebb ha nagyon unt bennünket, barátságosan ledobott a hátáról.

Bernard-t nagyapám úgy nevelte, hogy neki nem szabad ugatni – erre ott volt a többi eb –,

neki barátságos mosolyát kellett villogtatnia mindenkire, akit nem minősített közeli családtagnak. Ez nem egy egyszerű mosoly volt, a nagyobb hatás kedvéért Bernard szó nélkül a gyanús személy háta mögé lopakodott, majd két hátsó lábára emelkedve első két mancsát a vállára helyezte, és barátságos vicsorával hátulról belepillantott a jövevény két szemébe.

Regina, szokása szerint, gondosan kiöltözve, legszebb szürke flanelkosztümjében, ekrűszínű csipkeblúzban, fehér-sárga betétes cipőben, mindehhez illő kalapban, retiküllel, kesztyűvel és legalább hárommal több ékszerrel, mint ahogy illett volna, megfeledkezvén Bernardról szürkület után érkezett nagyapámhoz. Tulajdonképpen minden szabályosan zajlott. Mindenki azt tette, ami a kötelessége. Bernard is, Regina néném bélrendszere is.

A két hölgy egérutat nyerve családjával együtt átlavírozott Pozsonyba. Menekülésük pünkösdi királyságnak bizonyult, mert mint a tanmesében emberét a halál Ephesosban, őket pedig a németek Pozsonyban utolérték. Onnan nagyon egyenes volt az út a gázkamrába.


A másik, engem személy szerint érintő esemény volt, hogy Ruthnak, rajongott nevelőnőmnek vissza kellett mennie Bécsbe.

Azt mondják, az ember nem emlékszik arra, ami hároméves korában történt. Nem igaz, tapasztalásból mondhatom: legelső emlékfoszlányaim hároméves koromból valók. És Ruthhoz kötődnek. Valószínű, nagyon mély benyomást gyakoroltak rám akkor, ezért maradtak meg. Arra például pontosan emlékszem, amikor megérkezett Bécsből.

Az előzmény a „Blatt der Hausfrau” – Háziasszonyok Lapja – című, érdekfeszítő bécsi kiadványban keresendő, melyet heti/havi rendszerességgel hozott a postás. Ebben fontos információk voltak: receptek, hirdetések a fehér bőr és a hosszú haj megtartásához nélkülözhetetlen szerek titkáról, mindig ugyanannak a porszívónak a reklámja, tanácsok a bor, cékla, zsír, gyertya, tinta okozta foltok eltávolítására az abroszból és a ruhából, valamint a legújabb bécsi társasági pletykák. De volt benne felsorolás a megjelent könyvekről, meg természetesen hirdetés, mert már akkor is abból éltek a lapok.

Így lett anyám figyelmes Steiner Rudolfra, aki akkorra – a múlt század húszas éveinek közepére – befutott ember volt, és mindenről, de különösen a gyereknevelésről értelmes dolgokat írt. Csupa olyan nézete volt, amely nagyon tetszett anyámnak. Még olyan iskolája is volt, ahol Waldorf-tanfolyamon óvó néniket, pedagógusokat képeztek.

A Blatt der Hausfrau hirdetései között volt egy au pair iroda Bécsben, amelyik Waldorf-iskolát végzett nevelőnőket forgalmazott, családi használatra. Néhány levélváltás eredményeként aztán megjelent házunkban Ruth Stein. Pár évvel később húgom mellé ugyanígy jött Erna Riess.

Hároméves voltam, amikor kellő előkészítés után megtudtam, hogy nevelésem nehéz terhét anyám megosztani kívánja egy ismeretlen banyával, aki ráadásul Bécsből érkezik, ki kell mennünk elé az állomásra. Nekem ugyan mutogathatták Ruth fényképét: sötét haj, nagy hullámmal a frizura egyik oldalán, meleg barna szem, kicsit csalódott száj és a mindent eluraló homlok. A képről sugárzott Ruth IQ-ja. Én azonnal elhatároztam, hogy utálni fogom, nagyon, és megkeserítem az életét, amennyire csak lehet, menjen mielőbb vissza oda, ahonnan jött, és ne akarjon rajtam osztozni anyámmal.

Kimentünk tehát a debreceni nagyállomásra, és vártuk a pesti gyorsot. Megjött. Az első osztályból kiszállt egy fekete perzsabunda, egy Breitschwanz, olyan, mint édesanyámé, tetejében egy nagyon diszkrét – annál elegánsabb – karima nélküli kalap, az ún. tok, egy disznóbőr neszesszer, semmi csomag. Kísértetiesen hasonlított arra a fényképre, amelyet nekem Ruth

gyanánt mutogattak. Nem egészen erre számítottam.

Már akkor is tudtam, mitől döglik a légy. Ha az utcán szembejött velem egy valamire való szőrme, kitéptem a kezem az engem vezető kézből, odadörgöltem az arcomat a bundához, és azt mondtam: „szisza”. Ezzel nemcsak levettem mindenkit a lábáról, de igen korán pontos ismereteket szereztem a szőrméről, fajtáiról, illatáról, később értékéről – ezért nem volt felnőttkoromban soha igazi bundám. Folyton a széles farkú kis fekete perzsabáránykákat láttam, amint kibújnak anyjuk hasából, és kettőt sem lélegeznek, lemészárolják őket bundának. Vagy azokat a gyönyörű, szegény nercpatkányokat, aranyos kis vakondokat stb., amelyeket bunda céljára tenyésztenek.

Szóval ott a debreceni nagyállomáson jött velem szembe a Breitschwanz. Azonnal kitéptem magamat anyám kezéből, odarohantam, hozzádörgöltem az arcomat, és azt mondtam „szisza”. Ezzel el lett döntve közös sorsunk Ruthtal. Ettől kezdve rajongtam érte.

A következő napon jött meg a hajóbőrönd Ruth gardróbjával. Habselyem fehérneműje volt!!!

Szenzációs újdonság. De még nagyobb újdonság volt Ruth maga.

Ruth arra készült eredetileg, hogy férjhez megy, anyuka lesz belőle és öt gyereke lesz. Nem azért mondom, de én is ezzel a programmal indultam. Tervünk teljesítése egyikünknek sem sikerült. Ruth komoly szerelmi csalódás után döntött úgy, hogy elvégzi a Waldorf-tanfolyamot, és aztán olyan messzire utazik fájdalma színterétől, amilyenre csak lehet. Ezért esett a választása ránk, a világ végén lévő Debrecenre, az idegenül hangzó Fahídi névre, a távoli ismeretlenre. Tetézte ezt anyja válása, Ruth az új apapótlékkal nem tudott szót érteni.


Anyám és Ruth között az évek folyamán mély barátság szövődött. Az én életemet varázslatossá tették. Ruth mindenhez partner volt. Ő is engedte, hogy annyit ugráljak, amennyi csak belém fért, megtanított kötni, horgolni, keresztszemezni, hímezni, színes rafiából dobozt készíteni, nagy szemű gyöngyből asztalterítőt varrni, babaruhát készíteni, festeni, rajzolni, énekelni, papírból, fából, tollból, gyökérből, gesztenyéből, kavicsból, suslából, mindenből, ami a kezünk ügyébe került, valamit kitalálni, gyártani. Még bábszínházat is csináltunk, saját mesekészlettel! Amihez nem volt kellék, meghozattuk Bécsből.

Így lett gyerekvarrógépem, amely olyan volt, mint a tanyán a zsákvarrógép, láncszemet varrt. De lett gyerekgramofonom is, méretarányos lemezzel, rajta a Radeczky-mars, Mozarttól a Török induló az A-dúr szonátából és részletek a Kis éji zenéjéből.

Ruth is folyton mesélt nekem. Élveztem a mesekönyveimet, de egyet nem, a Struwelpetert, amely akkoriban volt divatban. Nekem ez a könyv testesíti meg az antipedagógiát. Minden képe és minden sora riasztó, szerencsére a mai gyerekeknek nem adják a kezükbe. A többi könyvem viszont nagyszerű volt: a Busch testvérek rajzos versei, köztük Max és Moritz, Grimm- és Andersen- mesék, sok képpel, Livingstone utazása, Nelli és babái.

Volt nekünk Ruthtal egy közös titkos nyelvezetünk is. Ruth mindenre tudott egy mozdulatot. Imigyen gesztikulálva nagyszerűen megértettük egymást, kár hogy elfelejtettem, mint a morzézást is kiscserkész koromból. De a lényeg megmaradt, ami végigkíséri életemet, és nemegyszer a megváltást jelenti: minden bajomat, bánatomat ki tudom magamból mozogni. Mint Zorba, a görög. Szegény szánandó mai, tévé és PC előtt bambuló generáció. Nem csoda, hogy minden második ember pszichológus, nagy szükség van rájuk. Kortársaim és környezetem zöme előbb meghal, aztán lenyel több marék fájdalomcsillapítót, csak aztán mozdul meg. Nálam nincs a lakásban dilibogyó, altató, fájdalomcsillapító, van azonban bordásfal, nagy labda, bicikli. – Minden ízlés dolga.

Mivel akkor még nem láttam tengert, borzasztóan izgatta a fantáziámat. Volt egy gót betűs mesekönyvem, amelyben a Bolygó Hollandi legendáját dolgozták fel, illusztrációkkal egyetemben. Nagyon szerettem ezt a könyvet.

Az első képen vad északi szél dagasztotta óriásira a Hollandi hajójának vitorláit, én még hallottam is, amint a zord vihar erejének tompa dobütésre emlékeztető hanggal próbálnak szembeszegülni a vitorlák. Hatalmas árboc nyúlt az ég felé, hiába volt derékvastagságú, hallottam, amint recseg-ropog, nyögve birkózik a förgeteggel. A tenger hullámai az égig értek, zúgva dübörögtek a hajó körül, elnyeléssel fenyegetőzve minden pillanatban, még a vízcseppek morajlását is hallottam, amint rácsapódtak a fedélzetre. És ebben az embertelen hangzavarban ott állt a Hollandi, feje az árbochoz szegelve, a szög legalább egyhüvelyknyire kiállt a homlokából. A tekintete olyan szomorú, elesett és magányos volt – nem szánom szentségtörésnek, de olyan volt, mint egy bivalyé.

Ki nézett már egy bivaly szemébe? Én. A bivaly szeme mindig könny­be lábadt, akkor is, amikor eszik és a legboldogabb, mindig messzire néz, valahová nagyon távolra, a lényeg mögé, talán Afrikába, ahonnan elhozták, megalázták, szekér elé kötötték, olyan magányos, és olyan kozmikus szomorúság van a tekintetében, mint a Hollandiéban, akit elátkoztak, örök hazátlanságra, tengeren való hánykolódásra, magányra, társtalanságra ítéltek. Mellesleg, a Hollandit meg lehet váltani, a domesztikált bivalyt nem, alóla elvitte a civilizáció a hazai terepet, jobb neki, ha ott marad, ahol most van.


Kár, hogy nem vagyok romantikus. Mert mindabból, amit a Bolygó Hollandiról elmondtam, most annak kellene következnie, hogy Senta akartam volna lenni – a nő, aki a habokba veti magát, hogy megváltsa a Hollandit. Nem akartam. Először is, pragmatikus alkat lévén, nincs érzékem ahhoz, hogy drámai hős legyek. Másodszor, házasságok és nagyszerű szerelmek után, azt a férfiút, akiért érdemes belevetnie magát az embernek a nagyon hideg tenger vizébe, ha fújja az északi szél, még nem találtam meg. Nem adom fel. Keresem.


1938 és az Anschluss nem volt váratlan Hitler 1933-as hatalomra jutása után, de ahogy a francia közmondásban hangzik, annál süketebb nincs, mint aki nem akar hallani. Mi olyan optimisták voltunk, csak arra nem emlékszem már, hogy mi a fenében reménykedtünk?

Ruth hazautazott Bécsbe. Ott érte az Anschluss. Feleségül ment a bécsi Carlton Hotel igazgatójához, és, akkor azt hittük szerencsésen, Sanghajba menekültek. Az édesanyját nem tudta kivinni magával, mert beteg volt, „vízágy”-ban feküdt, nem lehetett mozdítani. Ruth belehalt a lelkiismeret-furdalásba: ült az írógép előtt Sanghajban, valakinek levelet akart küldeni, a szívéhez kapott és vége volt. Anyám levelező viszonyban maradt a férjével. Akkor még nem tudtam, hogy Ruth az első ember azoknak végeláthatatlan sorában, akik pótolhatatlan veszteséget fognak jelenteni az életemben.

A világ felfordult körülöttünk. Lassan minden határunkon németekbe ütköztünk volna, ha átléphettük volna őket, így inkább maradtunk otthon, állandó aggodalomban azokért, akik Szlovákiában maradtak, vagyis családunk lényeges részéért.


Bennünket, gyerekeket úgy kezeltek, mintha Magyarországnak garancialevele lett volna arra, hogy távol marad a háborútól és minket semmilyen veszély nem fenyegetne. Iskolába jártam, német irodalmat tanultam Mici nénitől, franciául Leitner Éva nénitől, zongorázni Füredyné F. Halácsi

Margittól, összhangzattant Szabó Emiltől. Karola nénihez jártam művészi tornára, ifjúsági színház- és koncertbérletem volt. Nyáron, amíg el nem utaztunk nagypapához a tanyára, reggel teniszeztem, utána kimentem a Nagyerdőre úszni, kihozták utánunk az ebédet. Külföldre ugyan nem utaztunk, mint azelőtt – micsoda szerencse, hogy nagyapa átjött Ógyalláról már évekkel korábban –, szóval nagyon optimisták voltunk. Miben bíztunk?

A karikagyűrűjét azonban, amelyet nem szolgáltatott be, és a téglagyárig dugdosgatott anyám, odaadta azzal, hogy vigye el Hegyi Pestának. Soha nem ellenőriztem, megkapta-e?


Három transzport indult a debreceni Scherli Téglagyárból június 25. és 27. között. Bocinak volt egy osztálytársnője a Scherli családból. Volt ott még egy fiú is. Remekül szórakozott rajtunk, napokon keresztül fényképezett bennünket.

Amikor a vagonba rakás június 25-én megindult, megtöltöttünk két nagy kannát vízzel, vettünk két poharat anyámmal, odaálltunk az útra, ahol mindenki elvonult. Mikor kifogyott a víz, elszaladtam és megtöltöttem a kannákat. Ez így ment két napon keresztül.

A harmadik napon, június 27-én, beraktak minket is a vagonba a gettó gyógyszerkészletével együtt, amelyet Tanti őrzött. Nekünk már senki nem adott vizet.


Magyar zsidók a gettóban

Magyar zsidók a gettóban (Forrás: Das Auschwitz Album • Die Geschichte eines

Transports; Yad Vashem/Wallstein Verlag, 2005.