MARHAVAGON = 100 TÍNÓ


Nők és gyerekek a rámpán, szelekcióra várva a megérkezéskor

Nők és gyerekek a rámpán, szelekcióra várva a megérkezéskor

(Forrás: Das Auschwitz Album • Die Geschichte eines Transports; Yad Vashem/Wallstein Verlag, 2005.)

Ha találkozom egy vadidegen emberrel, akit soha nem láttam, nem hallottam róla, sem őseiről, sem utódairól, rokonairól sem – mifelénk úgy mondták, azt sem tudom, ki fia, borja –, de ha Auschwitzban volt, az az első öt percben kiderül. Mintha valami, csak a számunkra, Auschwitzot megjártak számára kifejlesztett feromonfelhő lengene körül bennünket, azonnal felfedezzük egymást. A cinkosok tolvajnyelvén szótöredékekből megértjük egymást.


…mentem az egyik oldalra.

Boci, a kosár, a kosárban Ferike, a kosár másik oldalán anyám, anyám kezén Gilike, és Margit néni…

…mentek a másikra.

Már ott állt a következő sor a németek előtt, és ők folytatták szívélyes integetésüket – erre,

arra.


Életem legnagyobb tragédiája úgy történt meg velem, hogy észre sem vettem.


Egy másodperc alatt egyedül maradtam, elvesztettem apámat, anyámat, húgomat, legközelebbi rokonaimat (Tanti maradt még életben), véget ért a gyerekkorom, felnőtt lettem, ettől kezdve nem számíthattam másra, mint saját magamra. Ezt akkor még nem tudtam. Fel sem ocsúdtam.

A nagy nyájaskodásnak is vége lett, amint távol kerültünk a szelektálóbizottságtól, mint később megtudtuk, Mengelétől, aki a magyar csoportok nagy részét válogatta. SS Aufseherinek vettek át bennünket, suhogott az ostor, pattogtak a szitkok és vezényszavak, repültek a pofonok, hátba vágások, rúgások, ötös sorokba rendeztek, kergettek és hajszoltak bennünket, ha kellett, ha nem, vittek Brežinkára a fürdőbe.

Aki pontosan akarja tudni, milyen volt a többkamrás előtér, amely a zuhanyzóban végződött Brežinkán, menjen el Buchenwaldba, ott megtalálja ugyanazt a modellt. Ott még az eredeti kemence is sértetlenül van meg. Auschwitzban ugyanis, mielőtt az oroszok odaértek volna, a németek felrobbantották a krematóriumokat és velük együtt az odavezető helyiségeket. Egy kemencét ugyan a megmaradt törmelékekből helyreállítottak Auschwitzban két éve, hogy Bush lefényképeztethesse ott magát, de az előtér nem lett az igazi. Buchenwaldban áll az eredeti helyszín. Mikor először voltam Buchenwaldban, azonnal otthon voltam, végigjártam a brežinkai fürdő oly jól ismert összes termét:


ahol kopaszra nyírtak bennünket,

ahol összes szőrzetünktől megszabadítottak, ahol állatoknak való fertőtlenítővel bespricceltek,

ahová emberként mentünk be és Häftlingként jöttünk ki.


Aki egyszer Häftling volt, soha nem lesz olyan ember, amilyen azelőtt. Eltört benne valami, összeforraszthatatlanul.