SZÜLETÉSEM IGAZI TÖRTÉNETE,

vagyis

születésem „igaztörténete”


image


Fahidi Éva háromévesen

Egy kis fantáziáért soha nem kellett a szomszédba mennünk.


Volt ebben jó is meg rossz is. Nagyon jó volt, hogy sosem unatkoztam, folyton volt mire gondolnom, csak elképzeltem ezt vagy azt. A rossz talán az volt, hogy nem lehetett pontosan tudni, valami valóban megtörtént, vagy csak én gondolom úgy, hogy…, szóval bennem is összefolyt egy kevéssé ez a két dolog. Egy biztos: soha nem hazudtam, mert már megtanítottak arra, hogy egy Fahidi nem hazudik, mert méltóságán aluli.


Nagyon szerettem a tündérkéket, ennek oka, ha a fejezet végére érek, mindenki számára nyilvánvaló lesz. Különben is, nekem Apukám mesélt minden este igaz történeteket, és szerepelt bizony abban tündérke is. Nem kell ezek után csodálkozni azon, hogy találkoztam a lépcsőfeljárón a tündérkével.

Nekünk nagyszerű, fedett lépcsőfeljárónk volt elöl a főbejáratnál, pont tizenhárom fokkal – nem voltunk babonásak. Sötétpiros színe volt a burkolatnak, még most is érzem a denaturált szeszben oldott gyanta illatát, amellyel vikszelték. A lépcsőn piros kókuszszőnyeg futott végig, közepén pedig egy fehér vászon, oldalán két piros csíkkal. Minden lépcsőfoknál karikába fűzött rézrúd rögzítette a szőnyeget. Minden lépcsőfok két oldalán állt egy-egy növény. Nagyon impozáns volt.

Épp a kertbe igyekeztem kifelé, amikor észrevettem, hogy egy lépcsőfokkal előttem ott a tündér. Ez a tündér pont olyan volt, mint én. Fehér batisztkötény volt rajta, a haja két copfba volt befonva, ebben fehér masni, és pont úgy szorongatott a hóna alatt egy pont olyan babát, amilyen nekem is volt, mint ahogy én szoktam. Rögtön rá is szóltam:

– Kedves tündérke, légy szíves, várj meg! – A tündér egyáltalán nem volt barátságos, nem is értettem, miért, úgy futott előlem, mintha menekülne, nehogy utolérjem. Rettentő izgatott lettem, akárhogy iparkodtam lefele a tizenhárom lépcsőn, nem értem a nyomába, mire lent voltam, a tündérkémnek nyoma veszett, volt, nincs. Alig vártam az estét, hogy Apukámnak ezt a remek kalandot elmeséljem.

A felnőtteket nehéz megérteni (sokszor még ma is). Mert ha egyszer nekem egy igaz történetben, mi az, hogy egyben, számos igaz történetben azt mesélik, hogy a tündérkék ezt meg azt csinálják, akkor miért nem igaz az, hogy én is találkozhatok a tündérkével. Egyszerre csak azt mondja nekem ugyanaz az Apukám, akitől egyáltalán tudom, hogy van tündér, meg hogy milyen, hogy hazudok. Akkor most ünnepélyesen megismétlem: én tudom, hogy egy Fahidi nem hazudik. Én sem hazudok. De még ma is teljes meggyőződéssel állítom: én igenis láttam a tündérkét a lépcsőházban. Aki nem hiszi, járjon utána. Nekem is ezt szokták mondani a mese végén.

Különös kötődésem a tündérkeséghez egy igaz történethez fűződik, a legeslegigazibb igaztörténethez, amelyet a legtöbbször hallottam, hol ezzel, hol azzal a kiegészítéssel, és nem is győzte Apukám eleget mesélni, mert ha megkérdezte, mit meséljen, mindig ezt választottam.


Ez az igaz történet már azért is kivételes volt, mert nem úgy kezdődött, mint az összes többi: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy kislány, úgy hívták: Éva.

Ez az igaztörténet sokkal izgalmasabban kezdődött, íme:

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy leány meg egy fiú. A leánynak fekete haja és sötét szeme volt, amellyel olyan nagyonis tudott nézni, hogy a fiú egyszer belenézett ebbe a hol huncut, hol szelíd szempárba, és aztán soha nem tudott egyébre gondolni. A fiúnak szőke haja meg mélyen ülő, szürke szeme volt, amivel úgy tudott nézni, de úgy, hogy még a kövek is meglágyultak, ha rájuk pillantott.

A fiú meg a leány nagyon szerették egymást.

A fiú sokat járt az erdőbe. Barátai voltak a fák, csak rájuk nézett, és nemcsak azt tudta, hogy mifélék, de azt is rögtön meg tudta állapítani, hány esztendősek. Ha olyan fát nézett, amelyiket már keresztülfűrészeltek, azt is megmondta, hogy a fa életében melyik évben volt szárazság, melyikben sok eső. Minden fáról tudta, hogy mire való.

A fiúnak nemcsak a fák voltak a barátai – bár legjobban ezekhez kötődött –, de az erdei növényeket is ismerte, esténként nagy csokrokat hozott haza a lánynak. Erdei sétái során az állatok is szórakoztatták, szerette hallgatni a harkályok kopácsolását, a távoli kakukkszót – mert a kakukk meg nem szólal, ha ember van a közelében, azért mindig távoli a szava. De jól ismerte a stiglicet, a rigót, a szajkómadarat, a nyuszit, a rókácskát – mindig kicsinyítve, mintha nagy róka nem is lenne –, menyétet, mókust, sőt, ha a távoli erdélyi erdőkben járt, még mackóval is találkozott.

A leány is szorgalmas volt. Ápolta a kertjét, jókat sütött-főzött a fiúnak, mindig szépen terített asztallal várta. De tudott varrni, harisnyát stoppolni, énekelni, zongorázni, teniszezni, szeretett táncolni, és még jobban szeretett tornázni. A leány tanyán nevelkedett, minden állattal tudott beszélni, a kutyák, macskák, de még a lovak is szót fogadtak neki, pedig csak halkan szólt hozzájuk.

A fiú meg a leány boldogan élt egymással.

Éltek, éldegéltek, egyszerre azonban hiányozni kezdett valami az életükből. Nem is értették először, mi történhetett velük, hisz mindenük megvolt, a fiúnak fatelepe, ahol szorgalmasan dolgozott, a leánynak háztartása, meg kertje, amelyben mindig akadt munkája, szerették is egymást, és mégis… Egy reggelen, amikor felébredtek, a leány ránevetett a fiúra és azt mondta:

Alfréd úgy tett, mintha ez a mondat olyan váratlan és meglepő lett volna számára, hogy teljesen felkészületlenül érte, hívatta is azonnal hű társát, Ernesztínát, és nem utolsósorban az érintettet, Irma lányát.

Ernesztína jött is azonnal, az alkalomhoz illően törölgetve szemét. Irmának alig volt annyi ideje, hogy levegye fülét a szalonajtó kulcslyukáról és visszarohanjon a szobájába, ahonnan olyan ártatlan

ábrázattal jött elő, mint a ma született kisbárány. És míg a kulcslyuknál az Irma után következő húg, Hédi jelent meg kissé irigykedve, Irma teljes komolysággal, mintha hatna rá az újdonság varázsa, szipogó anyja társaságában végighallgatta meghatódott apjától azt, amiben Dezsővel már régen megállapodtak.


Amikor már sem Dezső, sem Irma nem élt, férjhez mentem, és alkalmazkodnom, csiszolódnom kellett, mély csodálattal gondoltam rájuk. Biztos vagyok abban, hogy rengeteg feszültségnek kellett köztük lenni, mert két teljesen ellentétes világból jöttek, biztosan egész más értékeket tartottak fontosnak. Nem tudom például elképzelni, hogy Irma hogyan viselte el, amikor nem kapott meg valamit azonnal, amikor kitalálta. Azt is nehezen tudom elgondolni, hogy Dezső megvett valamit, amit Irma fontosnak tartott, ő pedig nem.

Annyiszor néztem már szét döbbenten a világban. Ma, kevés kivétellel, nem kímélik egymást a házastársak. Szidják, ócsárolják egymást, egymásnak és másoknak. Ez még a kisebbik baj. De teszik ezt az akármilyen korú gyerekeik előtt. Elveszik a gyerekeik biztonságérzetét. Mai gyerekek fényképét nézem. Szépek, kedvesek. Láttam már olyan tízéves gyerekszemet, amelyben több élettapasztalat volt, mint az enyémben tizennyolc éves koromban. Hogy nem halnak bele a lelkiismeret-furdalásba az érzékeny lelkű szülők?

Ha semmi mással nem tartoznék köszönettel Irmának és Dezsőnek, már az is elég volna, hogy megkíméltek bennünket, gyerekeiket a köztük lévő feszültség éreztetésétől. Nekünk nem kellett bírálnunk őket, vajon melyiknek van igaza. Nekünk mindketten egyformán fontosak és elválaszthatatlanok voltak. Mi naiv és boldog gyerekek voltunk. Hogy csinálták?